Цаг үеийн мэдээ

Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газарт хийсэн хяналт шалгалтын дүнгээр Сумдын Засаг дарга нарын захирамжаар өвөлжөө, хаваржааны зориулалтаар 600 гаруй иргэд...

Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газраас боловсруулсан Нэгдсэн өнгө төрх /брэндбүүк/-ийг Тусгай хамгаалалттай газруудад мөрдөхөөр боллоо.

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадын дунд 2018 оны 03 дугаар сард долоон төрлөөр урлагийн наадам зохион байгуулж, авъяас чадвараараа тэрг...

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, Үндсэн чиглэл, Хууль тогтоомжийн биелэлт, 2018 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтээр тэр...

Улсын тусгай хамгаалалттай газрын Удирдлагын нэгдсэн Цахим оффисын системд /eoffice.mpa.gov.mn/ Тусгай хамгаалалттай газар нутагт Хяналт шалгалтын мэдээллийг бү...

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Үндэсний хөтөлбөрийг батлуулахаар өргөн барихаар бэлтгэж байгаа энэ үед БОАЖЯ-ны Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газр...

32

Дархан цаазат газар

18

Байгалийн цогцолборт газар

32

Байгалийн нөөц газар

24

Байгалийн дурсгалт газар