Тусгай хамгаалалттай газар

Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа
Говийн бага ДЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа
Говийн их ДЦГ-ын А хэсгийн хамгаалалтын захиргаа
Говийн их ДЦГ-ын Б хэсгийн хамгаалалтын захиргаа
Говь гурван сайханы байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа
Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа
Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа
ДОРНОД БҮСИЙН УТХГ-УУДЫН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГАА
Зэд Хантай Бүтээлийн нурууны ДЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа
Их газрын чулууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа
Их нарт БНГ-ын хамгаалалтын захиргаа
Их Богд уулын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа
Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа
Монгол элсний УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа
Мөнххайрханы БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа
Мянган угалзатын нурууны УТХГ
Нөмрөгийн ДЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа
Онон-Балжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа
Орхоны хөндийн БЦГ-ын Хамгаалалтын захиргаа
Отгонтэнгэрийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа
Тарвагатай нурууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа
Тужийн нарсны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа
Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаа
Улаан тайгын УТХГ-уудын хамгаалалтын захиргаа
Хан хөхийн нурууны УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаа
Хан Хэнтийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа
Хангайн нурууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа
Хар ямаатын БНГ-ын хамгаалалтын захиргаа
Хар-Ус нуур орчмын Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа
Хөвсгөлийн УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаа
Хөгнө-Тарнын УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаа
Хөх Сэрхийн нурууны УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаа
Хустайн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа
ДЭЛХИЙН ХҮН БА ШИМ МАНДЛЫН НӨӨЦ ГАЗАР-БОГДХАН УУЛ
Гутайн даваа-Хөмүүл голын эхийн байгалийн цогцолборт газар
Ачит нуур - Дэвэлийн арлын байгалийн цогцолборт газар
Хорго - Тэрхийн цагаан нуур - Байгалийн цогцолборт газар
Хөх Сэрхийн нуруу - Дархан цаазат газар